Άδειες Διαμονής

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με την αγορά από τον ιδιοκτήτη (π.χ. σπιτιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων κ.λ.π.), ή από την ανάπτυξη μιας παρόμοιας φύσης, εξαιρουμένης της υποανάπτυκτης γης) ύψους €2,500,000 ή περισσότερο, μη ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εξασφάλιση κυπριακής υπηκοότητας για έκδοση κυπριακού διαβατηρίου και την πρόσβαση τους στην Ευρώπη παρέχοντάς τους τα ακόλουθα:
 • Να ζουν ελεύθερα, να ταξιδεύουν, να επενδύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να αγοράσουν ακίνητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να επωφελούνται από τα νόμιμα δικαιώματα και τα προνόμια των νομίμων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Μετά τη λήψη της Κυπριακής υπηκοότητας μπορούν αμέσως να αιτηθούν και τα παιδιά των αιτητών την κυπριακή υπηκοότητα.

Όλοι οι υποψήφιοι για την Κυπριακή Υπηκοότητα με επακόλουθο την έκδοση Κυπριακού διαβατηρίου υποχρεούνται να αγοράσουν ακίνητο στην Κύπρο αξίας τουλάχιστον €500.000 μη συμπεριλαμβανομένων.

Η PH Yiangou Estates, έχει δεσμευθεί να βοηθήσει τους αιτητές για Κυπριακή Υπηκοότητα στην όλη διαδικασία και ετοιμασία προτάσεων αγορά ακινήτου, με στόχο να καταστεί η αναζήτηση και η απόφαση αγορά; ακινήτου πιο αποτελεσματική.

Η PH Yiangou Estates ακίνητα παραχωρεί τραπεζική εγγύηση επιστροφής χρημάτων στους Αιτητές Κυπριακής Υπηκοότητας εάν δεν καταστεί δυνατή η έκδοση Κυπριακού Διαβατηρίου εντός δύο μηνών.

Στις 28 Μαρτίου του 2014 η Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ανακοινώσει αλλαγές στα κριτήρια για τη χορήγηση της Κυπριακής Υπηκοότητας, με εξαίρεση για τους ξένους επενδυτές, σε μια προσπάθεια για την περαιτέρω προώθηση των ξένων επενδύσεων στην Κύπρος.

ΓΕΝΙΚΑ

Η Έκθεση αναφέρει ότι οι κυριότερες τροποποιήσεις και η ανησυχία discretions του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να μειώσει ορισμένα κριτήρια σχετικά με:
 • Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα,
 • Τα περιουσιακά στοιχεία σε κυπριακές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, στον τομέα των ακινήτων,
 • Έργα υποδομής και ανάπτυξης (κατοικίες ή εμπορικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού ή άλλα έργα υποδομής),
 • Δημιουργία ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες.
"Ειδικές περιπτώσεις"
Το ποσό επένδυσης που απαιτείται για τους ξένους επενδυτές για να εξασφαλίσουν ένα κυπριακό διαβατήριο, μειώνεται σε €2.500.000,00 * για κάποιον συμμετέχοντας σε μια συλλογική επένδυση ύψους €12.500.000,00 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ τουλάχιστον.

Το ποσό που απαιτείται για τους ξένους επενδυτές για να εξασφαλίσουν ένα κυπριακό διαβατήριο, μειώνεται σε €2.000.000,00 * για κάποιον που συμμετέχει σε συλλογικές επενδύσεις αξίας άνω των €12.500.000,00 Η διάταξη αυτή θα ισχύει από την 01.06.2014.

* Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στο ποσό των €5.000.000,00 για τις «άμεσες επενδύσεις», ούτε στο ποσό των € 500.000,00 που απαιτείται ως ελάχιστη τιμή αγοράς της ιδιωτικής - ιδιοκτησίας κατοικίας.

Με μία επένδυση € 2.000.000,00 (συν ΦΠΑ), το πρόγραμμα έχει διαθέσιμο διαβατήριο για τους επενδυτές και ισχύει από την 1 Ιουνίου του 2014.

Οι παράμετροι είναι οι εξής:
 • Ένα ακίνητο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη κατοικία σε μια ελάχιστη τιμή των € 500.000. (Η κατοικία πρέπει να φυλάσσεται από τους πελάτες).
 • € 2.000.000 μπορεί να επενδυθεί σε άλλες ιδιότητες, κατοικίες ή εμπορικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού ή άλλα έργα υποδομής *.
Για παράδειγμα:
 • Αγοράστε ένα ακίνητο για κατοικία με ελάχιστη τιμή: € 500.000
 • Επενδύστε σε ακίνητα (π.χ. 6 μονάδες και ή γη): € 2.000.000
 • Συνολική επένδυση: € 2.500.000

* Παρακαλώ σημειώστε ότι υπανάπτυκτη γη αποκλείεται

Με μία επένδυση € 2.500.000,00 (συν ΦΠΑ), το πρόγραμμα έχει διαθέσιμο διαβατήριο για τους επενδυτές και ισχύει από την 1 Ιουνίου του 2014.

Οι παράμετροι είναι οι εξής:
 • Ένα ακίνητο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη κατοικία σε μια ελάχιστη τιμή των € 500.000,00 (Η κατοικία πρέπει να φυλάσσεται από τους πελάτες).
 • Τα € 2.500.000 μπορεί να επενδυθούν σε άλλες ιδιότητες, κατοικίες ή εμπορικές επενδύσεις, οι επενδύσεις στον τομέα tourism ή άλλα έργα υποδομής.
Για παράδειγμα:
 • Ο αιτητής να αγοράσει ένα ακίνητο για χρήση κατοικίας με ελάχιστη τιμή: €500.000,00
 • Ο αιτητής να επενδύσει σε ακίνητα (δηλαδή 7 μονάδες και ή γη): € 2.500.000,00
 • Οι συνολικές επενδύσεις: € 3.000.000,00

* Παρακαλώ σημειώστε ότι υπανάπτυκτη γη αποκλείεται

Εάν ο αιτητής αποφασίσει να επενδύσει στην αγορά μίας ιδιοκτησίας - που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία, με τιμή αγοράς είτε € 5.000.000,00 (κριτήριο Α.3), ή € 2.500.000,00 (κριτήριο Α8 (Ι)), ή από € 2.000.000,00 (κριτήριο Α8 (ΙΙ)), αυτός / αυτή δεν υποχρεώνονται να πάρουν περαιτέρω ιδιόκτητη κατοικία με αξία αγοράς €500.000,00.

Για παράδειγμα:
 • Ιδιόκτητη κατοικία αποκλειστικά €5.000.000,00 + ΦΠΑ.
 • Από την 1 Ιουνίου, 2014 - Ιδιόκτητη κατοικία αποκλειστικά €2.000.000 + ΦΠΑ.
 • Από την 1 Ιουνίου του 2014 - Ιδιωτική κατοικία που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο €2.500.000 + ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι για τις δύο επιλογές (€ 2.000.000,00 εκ ή € 2.000.000,00) ισχύουν τα εξής:
 1. Οι επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι ιδιότητες μπορούν να ενοικιάζονται.
 2. Εάν ο αιτητής διαθέτει περιουσία που είναι ήδη στη Κύπρο (αγοράστηκε κατά τα τελευταία 3 χρόνια 2011 - 2014), τότε το ακίνητο μπορεί να περιλαμβάνεται στο πακέτο. Αν ένα ακίνητο έχει ελάχιστη τιμή των €500.000,00, τότε η ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της κατοικίας.
 3. Η διαδικασία για την έκδοση του διαβατηρίου θα πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα, οπότε ο αιτητής μπορεί να αναμένει να λάβει το διαβατήριό του μέσα σε 2-3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σημειώνεται ότι για τις δύο επιλογές (€ 2.000.000,00 ή € 2.500.000,00) ισχύουν τα εξής:
 1. Η έκδοση διαβατηρίου ισχύει για την κύρια προσφεύγουσα, η σύζυγος και τα συντηρούμενα τέκνα (μέχρι την ηλικία των 28 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης).
 2. Αυτό είναι ένα πολύ ευεργετικό πρόγραμμα καθώς παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να ζεί, να ταξιδεύει, να εργάζεται και να σπουδάζει οπουδήποτε στην Ευρώπη.
 3. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, κάτοχοι Κυπριακού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να χρειάζονται βίζα για να ταξιδεύουν σε 140 διαφορετικές χώρες.
 4. Ο αιτητής θα είναι ένα μέρος του συστήματος συλλογικής επένδυσης των €12.500.000,00 (έξι υποψηφίους για το πακέτο των πέντε υποψηφίων για το πακέτο € 2.500.000 και €2.000.000) *.

* Παρακαλώ σημειώστε ότι η επένδυση δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο έργο.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η διαδικασία της αποδοχής και η εξέταση της αίτησης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις, μη διστάσετε να contact usεπικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.