Υπηρεσίες

Η PH Yiangou Estates συνεργάζεται με επαγγελματίες με εμπειρία 15 χρόνων στον σχεδιασμό υψηλού επιπέδου εργασιών, παρέχοντας ποιοτική εργασία από το στάδιο της έμπνευσης της πραγματοποίησης την αποπεράτωσης με προσοχή στη λεπτομέρεια μέχρι και την παράδοση του έργου.

Η PH Yiangou Estates αναλαμβάνει εργασίες τόσο των εσωτερικών όσον και των εξωτερικών χώρων του έργου και αυτό ισχύει για νέες κατοικίες για υπό ανακαίνιση κατοικίες για διαμερίσματα και χώρους αναψυχής.

Η PH Yiangou Estates αναλαμβάνει να παραδώσει πλήρες πακέτο υπηρεσιών για κάθε έργο που αναλαμβάνει από το αρχικό στάδιο της μελέτης μέχρι το τελικό στάδιο της κατασκευής το οποίο περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 • Τον πλήρη και λεπτομερή σχεδιασμό εσωτερικού χώρου.
 • Τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων ή άλλων προϊόντων.
 • Την έρευνα αγοράς.
 • Τον προϋπολογισμό.
 • Την διαχείριση και επίβλεψη του έργου.
 • Την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η PH Yiangou Estates προσφέρει υπηρεσίες ανακαίνισης με επαγγελματίες συνεργάτες που εξειδικεύονται στις ανακαινίσεις όλων των ειδών ακινήτων όπως οικίες, γραφεία, διαμερίσματα κ.λ.π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η PH Yiangou Estates για τη διαχείριση ακινήτων παρέχει προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της τις κάτωθι υπηρεσίες:

 1. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο ενοικιάζει, δεν επιθυμεί να το διαχειρίζεται ή να έχει οποιαδήποτε προσωπική ανάμιξη σχετικά με την είσπραξη των ενοικίων του ή προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο ενοικιαστής η PH Yiangou Estates αναλαμβάνει την ευθύνη επίλυσης αυτών απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε ταλαιπωρία.
 2. Η PH Yiangou Estates αναλαμβάνει να προωθεί την ενοικίαση ή πώληση οιουδήποτε ακινήτου (σπίτι, διαμέρισμα, κτίριο, αγρόκτημα κ.λ.π.), χωρίς να έχει οιανδήποτε ανάμειξη ο ιδιοκτήτης και παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:
  • Εξεύρεση αξιόπιστων ενοικιαστών – πλήρης έλεγχος και αναφορά.
  • Προετοιμασία συμβολαίου ενοικίασης.
  • Κατάθεση ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
  • Τήρηση αρχείου των ενοικιαστών και των καταβολών μισθωμάτων τους.
  • Συντήρηση της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη από επαγγελματίες.
  • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τα έξοδα/φόρους που καταβάλλονται για το ενοικιαζόμενο ακίνητο του ιδιοκτήτη και που ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία μας.
  • Αποστολή χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε μηνιαίας ή ετήσιας βάσης στον ιδιοκτήτη.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η PH Yiangou Estates έχει προχωρήσει σε συνεργασία με επαγγελματίες, οι οποίοι παρέχουν τοπογραφικές υπηρεσίες με γνώμονα την αξιοπιστία και την ακρίβεια. Αναλαμβάνουμε εργασίες που αφορούν οριζοντιογραφικές και υψομετρικές αποτυπώσεις, οι οποίες γίνονται με σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα GPS, total station και ψηφιακό χωροβάτη παρέχοντας υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων ελέγχου ενταγμένων στο κρατικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς LTM για τον έλεγχο μεγάλων αναπτύξεων.

Επιπρόσθετα, μπορούν να γίνουν εργασίες σήμανσης στο ύπαιθρο, καθώς επίσης χαράξεις σε εργοτάξια για την ορθή τοποθέτηση κολώνων και πέδιλων. Επίσης, χαράξεις για εκσκαφές/ επιχωματώσεις σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.

Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν υψομετρικά μοντέλα εδάφους για την χρήση τους σε υδρολογικές μελέτες, ογκομετρήσεις, καθώς επίσης υπολογισμοί χωματουργικών (επιχωματώσεις/εκσκαφές). Από τα υψομετρικά μοντέλα εδάφους εξάγονται ισοϋψείς και ισοβαθείς καμπύλες για την απόδοση του εδάφους και του βυθού αντίστοιχα.

Αναλαμβάνεται, η μελέτη και επίβλεψη για το διαχωρισμό ενός οικιστικού/βιομηχανικού/τουριστικού τεμαχίου σε οικόπεδα. Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την έκδοση πολεοδομικής άδειας, άδειας διαίρεσης από την αρμόδια αρχή, εξωτερική οριοθέτηση, εσωτερική πασσάλωση διαχωρισμού και τελική χωρομετρία για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Επίσης, αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση όλων των χωρομετρικών εργασιών που μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο Ν.67/2005 οι οποίες σχετίζονται με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Οι εργασίες αυτές αφορούν εξωτερική οριοθέτηση, κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό, εγγραφές δημόσιων δρόμων, εκσυγχρονισμός εγγραφής, αφαίρεση ρυμοτομίας και τελική χωρομετρία οικοπέδων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.